TRAININGSTIJDEN EN -VELDEN

Er gelden echter een aantal regels waarvan we u graag op de hoogte brengen:

Wijzigingen in trainingstijden of velden zijn alleen mogelijk na goedkeuring van de tc. een verzoek tot wijziging kan ingediend worden via tc@vvbergentheim.nl
Het laatste team dat op een avond gebruik maakt van een veld op donderdagavond zorgt ervoor dat het veld vrij gemaakt wordt van verplaatsbare doelen.
Kleedkamer 3 t/m 8 zijn beschikbaar voor omkleden en douchen tijdens de trainingsavonden.
Zie voor verdere regels omtrent gebruik sportpark inclusief velden en kleedkamers de website.