Ons privacy beleid heeft tot doel mensen te informeren over de manier waarop AVG-gegevens verzameld en gebruikt worden op onze website en in onze administratie van v.v. Bergentheim. 

Leden geven toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens.
Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.

Leden hebben het recht hun gegevens in te zien. Dit kan via de ledenadministratie.
U kunt hiervoor een email sturen naar de ledenadministratie (zie contactinfo op onze site). De ledenadministrateur zal u desgewenst de gegevens, die wij van u bijhouden, doormailen.

Leden hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.
Dit geldt voor gegevens die op de website, in de presentatiegids of elders gepubliceerd zijn. Dit geldt niet voor de bij de ledenadministratie opgegeven inschrijfgegevens dat via KNVB Sportlink in een beveiligde omgeving wordt onderhouden.

Leden hebben het recht op “data portabiliteit”.
Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De volgende persoonsgegevens worden door de ledenadministratie bewaard:
Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, ID- nummer (nieuwe leden 18+), IBAN-bankrekeningnummer, auto-incasso, datum inschrijving, datum uitschrijving, relatienummer KNVB en eventueel een foto van de leden. Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd of door de ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Het doel van het bewaren van deze gegevens is:
Inzicht verkrijgen in het ledenbestand, communicatie met de leden, het innen van contributie, het indelen van de teams en omdat de KNVB-clubs verplicht om de ledenadministratie in Sportlink in een beveiligde omgeving te onderhouden.

De ledenadministratie heeft toegang tot de gegevens.
De gegevens worden bewaard in Sportlink van de KNVB. De inschrijfformulieren in hardcopy door de ledenadministrateur.

De gegevens worden bewaard voor de periode dat iemand lid is, tot een jaar na opzegging.
Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard worden

De gegevens worden gedeeld met:

  • Interne partijen: de daarvoor bevoegde bestuursleden, c.q. commissies.
  • Externe partijen: de KNVB, de desbetreffende bank i.v.m. de inning van de contributie, in specifieke gevallen met de Gemeente i.v.m. het aanvragen van jeugdsportsubsidie.

Foto’s website en sociale media
Het is mogelijk dat er opnames (foto’s/video’s) van leden gemaakt worden die op de website en sociale media geplaatst kunnen worden. Zoals reeds eerder vermeld heeft ieder lid recht op het laten verwijderen van dit materiaal op website en sociale media. Via dit mailadres info@vvbergentheim.nl kan dit kenbaar gemaakt worden.

Wijzigingen in het AVG -beleid
We kunnen het AVG-beleid van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Door dit AVG-beleid regelmatig te bekijken, blijf je steeds op de hoogte op de manier waarop we je gegevens beschermen.

Het bestuur is het aanspreekpunt voor AVG-zaken.

In geval van een datalek: Deze moet te allen tijde doorgegeven worden aan het bestuur, het bestuur is verplicht een datalek te registreren en te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.