AFSPRAKEN EN GEWOONTES

 • Het afzeggen voor een wedstrijd moet voor donderdag 20.00 uur geschieden bij één van de leiders van het elftal waarin u speelt.
 • Fietsen stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling en niet elders op het complex.
 • In verband met de bereikbaarheid van ziekenauto en / of brandweer, geen fietsen, scooters en / of auto's voor de toegangspoort(en) te parkeren.
 • Alléén mindervaliden maken gebruik van de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Niet met voetbalschoenen de kantine of bestuurskamer betreden.
 • Laat geen geld of waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef het aan de leid(st)er of geef het in bewaring in de kantine.
 • Houd na afloop van een wedstrijd de kleedkamer niet onnodig lang bezet. Er zijn ook andere elftallen die zich graag rustig om willen kleden.
 • Veeg en klop voetbal schoenen buiten uit en dus niet in de kleedkamer. Spoel ze ook niet af onder de douche, dit zorgt voor verstoppingen.
 • Laat de kleedkamer na gebruik bezemschoon achter.
 • De vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal of vernieling van eigen of andermans eigendommen.
 • Alle leden van de vereniging dienen zich zowel binnen als ook buiten het veld correct te gedragen. Wees u bewust van het feit dat u deel uitmaakt van het visitekaartje van v.v. Bergentheim. Dit geldt zeker voor het moment dat u een wedstrijd speelt.
 • Bedenk dat alle (!) teams van de vereniging in een gesponsord tenue voetballen. Er is dus een bedrijf dat zijn naam op het shirt heeft gezet en daar voor betaalt, zodat u niet zelf uw tenue hoeft te betalen. 
 • Heb dus ten allen tijde respect voor die sponsor en weet u correct te gedragen. Zeker ook als u bij een andere vereniging op bezoek bent.
 • Ook ten opzichte van onze eigen vereniging en sportaccommodatie geldt hetzelfde. Ga zorgvuldig om met materialen en doe geen dingen die u thuis ook niet zou doen of mogen.
 • Beledigend gedrag en opruiende taal horen niet op het voetbalveld thuis.
 • Met name bestuur, leiders en ouders hebben hier een voorbeeldfunctie in.

Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen inziet dat normen en waarden belangrijk zijn om een vereniging goed draaiende te houden en rekent op ieders medewerking.