Corona en de gevolgen voor de v.v. Bergentheim

Corona en de gevolgen voor de v.v. Bergentheim

Beste mensen, we hebben deze week een bericht ontvangen van de KNVB. Ook in Bergentheim ontkomen we er niet aan om de regels verder aan te scherpen omdat de corona overal de kop weer opsteekt. We hopen natuurlijk dat we dit seizoen niet weer te hoeven onderbreken omdat de besmettingen en ziekenhuisopnames te veel worden. Daarom heeft het bestuur besloten om zich ook voor te bereiden op een gewijzigde corona check op ons sportpark. We denken dat we volgende week zaterdag zover zijn dat we dit actief kunnen oppakken. Het idee is om dat bij de toegangspoort te doen en iedereen van een bandje te voorzien die voldoet aan de gestelde maatregelen.

We snappen en begrijpen dat dit ingrijpend is voor onze vereniging maar toch hopen we op jullie begrip en medewerking. We vragen ook vrijwilligers om deze check te doen, we moeten dit samen oppakken en  mensen die daarbij willen helpen kunnen zich aanmelden bij het bestuur. We proberen een schema te maken waarbij je niet langer dan twee uur een controlefunctie krijgt.

Volgende week is er ook nog een overleg met de andere gemeentelijke clubs hoe de maatregelen uitgevoerd kunnen worden. We houden jullie op de hoogte.

Hieronder het bericht van de KNVB:

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar.

Voor het zaalvoetbal is er helaas anders geredeneerd en is het moeten tonen van het CTB door sporters en publiek van 18 jaar en ouder in stand gebleven. Naar verluidt omdat sporthallen doorgaans één toegangsdeur hebben en omdat de meeste sporthallen niet door vrijwilligers, maar door professionals worden beheerd. Wij adviseren de zaalvoetbalbestuurders in contact te treden met de eigenaar van de sporthal, doorgaans de gemeente, voor het scheppen van duidelijkheid en eventueel het maken van afspraken.

Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Ook heeft deze wijziging een positieve invloed op de sociale aspecten van verenigingsleven. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek.

Resumerend heeft het demissionair kabinet per 6 november de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport.

  • Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Dit geldt dus ook voor het zaalvoetbal. Bij het betreden van de locatie zal een CTB getoond moeten worden.
  • Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan aanstaande zaterdag in, maar de overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Uiteraard er wel op vertrouwend dat de benodigde processen in gang worden gezet. Wij willen benadrukken dat het aan de verenigingen is om haar leden en het publiek op te roepen dat ze zelf ook hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer en hen oproepen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.